Ruien Antwerpen

Inventarisatie en risicoanalyse van de Ruien te Antwerpen

do, 18/06/2015

De Ruien te Antwerpen zijn een aaneengesloten stelsel van ondergrondse afwateringskanalen. Het zijn de restanten van de vroegere stadsgrachten die in de 19de eeuw zijn overwelfd. Ze fungeerden initieel als riolering waarbij afvalwater en regenwater samen werd afgevoerd naar de Schelde. Na saneringswerken door Aquafin komt er voornamelijk regenwater in de ruien terecht. Het unieke stukje erfgoed is een belangrijke trekpleister voor toerisme. Antea Group heeft van de Stad Antwerpen en Rio-Link NV de opdracht gekregen om de huidige toestand van de Ruien te inventariseren en vervolgens een risicoanalyse uit te voeren.

Antea België en Antea Nederland vormen een team binnen deze opdracht. De eerste stap is een visuele inspectie. Hierbij brengen de experts de belangrijkste schadegevallen van het gemetselde gewelf in beeld, incl. inschatting van ernstgraad én gevolgschade bij mogelijke infrastructuurproblemen. Voor de meest ernstige schadegevallen wordt bijkomend onderzoek gedaan en herstelmaatregelen voorgesteld. Daarnaast wordt een risicoanalyse opgemaakt waarbij de gevolgen van het falen van de afsluitinfrastructuur, bij hoge waterstanden in de Schelde, wordt onderzocht. Dit gebeurt op basis van een 2D-modellering van de binnenstad van Antwerpen. Naar aanleiding van deze scenarioanalyse stelt Antea Group maatregelen voor om de Ruien meer resistent te maken tegen overstromingen.