bodem wallonie

Het nieuwe bodemdecreet in Wallonië

Gevolgen voor eigenaars, ontwikkelaars en exploitanten

di, 04/12/2018

Op 28 februari 2018 keurde het Waalse parlement een nieuw decreet goed dat voor het merendeel van haar bepalingen op 1 januari 2019 in werking zal treden.

Bent u exploitant, eigenaar of ontwikkelaar van een terrein dat risicovol is volgens de ‘Banques de Données de l’Etat de Sol’ dan botst u mogelijk op de gevolgen van dit nieuwe decreet.

In dit nieuw decreet worden de genererende feiten (o.a. aanvraag stedenbouwkundige vergunning, permis unique…, stopzetting of faillissement exploitatie of verandering van bestemming…) gedefinieerd die aanleiding geven tot de verplichting om een oriënterend bodemonderzoek of herevaluatie bestaande onderzoeken uit te voeren.

Wij vatten alvast de belangrijkste nieuwigheden samen in bijgevoegde fiche.

Fiche "Nouveau décret sols en Wallonie"