mol_img_1575.jpg

Heraanleg Mol - Kerkplein en schoolomgeving

ma, 04/06/2018

Antea Group kreeg van de gemeente Mol de opdracht om het ontwerp te maken voor de heraanleg van het Kerkplein, de schoolomgeving (Gemeenteheistraat) en de gewestweg (Kiezelweg) te Mol Rauw.

Er werd een heraanleg van het Kerkplein uitgevoerd waarbij er rekening gehouden werd met de mogelijkheid om o.a. evenementen te laten doorgaan. Dit naast het optimaliseren van de parkeergelegenheid en een vergroening van het plein.

In de Gemeenteheistraat werd een veilige en groene schoolomgeving gecreëerd met tevens een veilige oversteek van de aansluitende Kiezelweg en een mooie doorsteek van het Kerkplein naar de school.

 

Technisch gezien werd er onder meer gebruik gemaakt van infiltratiestraatkolken teneinde de waterhuishouding te optimaliseren en het rioleringsstelsel minimaal te belasten met hemelwater.

Principe van Infiltratiestraatkolken