grondwateronderzoek Demervallei

Grondwateronderzoek Demervallei

di, 13/01/2015

De Demervallei tussen Werchter en Diest is een uniek natuurgebied met heel wat fiets- en wandeltoerisme. Daarnaast speelt het gebied een belangrijke rol als waterbergingszone en geniet het grotendeels Europese bescherming (Natura 2000). In de jaren zeventig werd de Demer op verschillende plaatsen rechtgetrokken en ingedijkt. De gevolgen daarvan waren tweeledig: de natuurwaarde van het gebied daalde en de waterveiligheid verminderde. Door de vele verschillende grondgebruikers en grondeigenaars, raakte de samenhang van de vallei bovendien versnipperd. Daarom hebben verschillende actoren zich verenigd om een nieuwe visie op water, recreatie en natuur uit te werken.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft de opdracht voor het grondwateronderzoek van de Demervallei aan Antea Group gegund. De opdracht heeft als voornaamste doel om het bestaande grondwatermodel te actualiseren en hiermee inrichtingsscenario’s door te rekenen. In het kader van het Sigma project Demervallei wordt namelijk gewerkt aan voorstellen voor het beter inrichten van de vallei i.f.v. waterveiligheid en natuurontwikkeling. De Demervallei is vooral van belang voor een aantal grondwatergebonden habitats en soorten, waardoor een precies inzicht in de werking van het grondwatersysteem noodzakelijk is. Enkele voorbeelden van ingrepen waarvan het effect onderzocht zal worden: het plaatsen van drempels in de bedding van de Demer, het heraansluiten van meanders en het stuwen van zijwaterlopen.