Grondverzet in Wallonië : update

Grondverzet in Wallonië : update

wo, 22/07/2015

Op donderdag 2 juli ll. heeft de Waalse regering na 1ste lezing ingestemd met  een wijziging van het besluit van 14 juni 2001 betreffende het hergebruik van bepaalde afvalstoffen.

De wijziging zal het hergebruik van grond afkomstig van wegeniswerken en licht verontreinigde grond vergemakkelijken.

De milieuhygiënische kwaliteit van af te voeren grond zal vóór afvoer van de uitgegraven bodem aan de hand van een specifieke bemonsterings- en analysemethodiek bepaald moeten worden.

Definitieve wijziging en inwerkingtreding worden tegen september/oktober 2015 verwacht.