parkbos

Groenpool Parkbos Gent realiseert laatste schakel in sleutelproject Oude Spoorweg

Fietsbruggen verbinden recreatieve as over E40 en Ringvaart met kernstad

do, 21/06/2018

Het Parkbos is een van de vier groenpolen rond Gent. Dit Randstedelijk gebied wint meer en meer aan toeristische populariteit. De kastelen, de landschappelijke kwaliteiten en de aanwezigheid van natuurgebieden maken het gebied uniek. Parkbos speelt hierbinnen een belangrijke rol. Het projectgebied bevindt zich ten zuiden van Gent en heeft een oppervlakte van bijna 1.200 ha. Het gebied ligt deels op grondgebied van de stad Gent en deels op grondgebied van de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem.

Sleutelproject Oude Spoorweg

Centraal doorheen het projectgebied loopt de Oude Spoorwegverbinding, een spoorlijn die vroeger tussen De Pinte en Gent Zuid liep. Deze verbinding was in onbruik geraakt, maar werd binnen het project ingericht als een volwaardige recreatieve as, waarin wandelaars, fietsers en ruiters zich welkom voelen. De herinrichting van deze as als langzame verkeersas is een van de sleutelprojecten voor de groenpool en maakte deel uit van een landinrichtingsproject van de Vlaamse Landmaatschappij. De realisatie van de eerste fases van de herinrichting werd in 2016 officieel ingehuldigd.

Picknickplaats en spoorwegwagon

Bij het ontwerp werd maximaal ingezet op de relatie tussen de functionele fietsroute enerzijds, en de potenties op vlak van toeristisch-recreatief onthaal en ontsluiting anderzijds. Vanuit de historiek en de context van de route en de knooppunten werden belevingsvolle en herkenbare onthaalplekken en rustpunten ontworpen. Tijdens deze laatste fase werd een nieuwe picknickplaats ingericht met spoorwegwagon. De wagon werd ontworpen voor deze locatie en vormt een aanvulling op de toegepaste huisstijl. Als een nieuwe landmark of baken refereert de picknickplaats naar het vroeger gebruik als spoorlijn tussen De Pinte en Gent-Zuid.

 

Twee fietsbruggen

Recent werd de laatste schakel ingevuld. Om vlot van en naar het Parkbos te geraken werden er twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen over de E40 en de Ringvaart/R4 aangelegd. De draagstructuur van beide bruggen is opgebouwd uit een combinatie van staal en beton. De brug over de Ringvaart/R4 heeft een totale lengte van 336 m (incl. toegangshellingen en landhoofden), met een riante rijbreedte van 3,50 m. De brug over de E40 heeft een  totale lengte van 267 m. Hier springt vooral de spiraalconstructie in het oog, die aan één zijde als toegang tot de brug fungeert. Door deze verbinding krijgen de bewoners van Gent ook een veilige en rechtstreekse toegang tot het Parkbos. Omgekeerd biedt de langzame as mogelijkheden voor school- en werkverkeer vanuit het zuiden van Gent richting de stad.
 

  

Feestelijke opening

Op 29 juni 2018 werden de bruggen feestelijk geopend en werd de nieuwe picknickplaats met spoorwegwagon ingehuldigd. Dit gebeurde in het bijzijn van vele politici en sympatisanten.

   

   

Uitvoering van het Parkbosproject Oude Spoorweg in verschillende fasen

  • Fase 1: inrichting van het traject tussen de Klossestraat en de Rijvisschestraat en de omgeving van Louis Van Houttepark;
  • Fase 2: inrichting van de Oude Gentweg;
  • Fase 3: inrichting van het gedeelte tussen de Rijvisschestraat en de E40 (Gent).

Antea Group taken binnen het Parkbosproject

  • Ontwerp van het sleutelproject Oude Spoorweg als recreatieve parkfiets- wandel- en ruiterroute;
  • Ontwerp van de nieuwe picknickplaats met spoorwegwagon die zal worden ingehuldigd;
  • Opmaak van de uitvoeringsplannen (bekistings- en wapeningsplannen) voor de nieuwe parkbosbruggen voor aannemer West Construct.

Parkbosproject partners

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Waterweg, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent, de gemeente De Pinte en de gemeente Sint-Martens-Latem