volvo

Groenplan voor bedrijventerrein Volvo Trucks

ma, 24/09/2018

De site van Volvo trucks nabij het centrum van Oostakker (Gent) is in volle ontwikkeling. Volvo trucks gaf opdracht aan Antea Group voor de opmaak van een groenplan voor haar ruim 80 hectare grote site. 

Via een studie en een terreinbezoek wordt er een groenvisie opgesteld waarbij het huidige groen wordt omgevormd naar een waardevol, onderhoudsvriendelijk groen dat het imago versterkt. Met een inrichtingsschets voor een specifieke zone wordt de visie in beeld gebracht. 

  

Naast creatie van een aangenamere werkomgeving en betere presentatie van het bedrijf naar de omgeving, wordt er in de visie ook rekening gehouden met verhoging van de ecologische waarde en biodiversiteit binnen de site. Er wordt gestreefd naar een variatie in groenstructuren en plantensoorten en connectie met de omgeving door de juiste plantkeuze en een aangepast beheer. De visie wordt verduidelijkt aan de hand van verschillende doelstellingen. Antea Group stelt de opmaak van een concreet draaiboek voor dat duidelijke handvaten biedt voor toekomstige uitbreiding, vernieuwing en beheer.

Link met de VN’s Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Het groenplan voor Volvo Trucks kan bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN. Het groenplan is gelinkt aan goede gezondheid en welzijn (SDG 3), bouwt mee aan een veerkrachtige infrastructuur (SDG 9), biedt kansen voor duurzame economische groei (SDG 8), kan bijdragen aan meer duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), neemt actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden (SDG 13) en kan bijdragen aan bescherming, herstel en bevordering van ecosystemen (SDG 15).

Lees meer over biodiversiteit en bedrijventerreinen in ons nieuwsitem over de Green Deal.