haren_gevangenis.jpg

Gevangenis Haren volledig vergund

Raad van State bevestigt milieueffectenstudie Antea Group

do, 04/07/2019

De gevangenis van Haren kadert in het masterplan voor detentie in humane omstandigheden en zal plaats bieden aan 1.190 gedetineerden. Het ontwerp voor de nieuwe gevangenis van Haren gaat uit van het principe van een gevangenisdorp, waarbij verschillende gebouwen over de site zijn verspreid.

Antea Group voerde, als onafhankelijk en erkend milieueffectenrapporteur, de milieueffectenstudie uit voor dit project. Hierbij werd onderzoek uitgevoerd naar de potentiële impact van de bouw en exploitatie van de gevangenis. Dit gebeurde op verschillende domeinen, waaronder o.a.  mobiliteit, natuur, geluid en water. Het resulteerde in verschillende aanbevelingen die doorwerkten bij de realisatie van het project. De Raad van State heeft recent geoordeeld dat de milieueffectenstudie op voldoende wijze is uitgevoerd. De vergunning kan verleend worden. De Regie der Gebouwen, die optreedt als bouwheer, en het consortium Cafasso, dat de DBFM-opdracht uitvoert, kunnen de werken dus verderzetten.

Na de opmaak van de effectenstudie is Antea Group in enkele vervolgstudies ook betrokken bij de verdere uitwerking van het project in verschillende milieudomeinen. Zo werd o.a. een bijkomende detailterreininventarisatie uitgevoerd naar ecologische elementen en werd een verplaatsingsplan voor de aangetroffen orchideeën opgemaakt en uitgevoerd. Antea Group staat het consortium Cafasso bij door de opmaak van bemalingsstudies, bodemonderzoek en bodemsaneringsvoorstellen.

Persbericht over de uitspraak RvS en vergunning: https://www.regiedergebouwen.be/nl/downloads/raad-van-state-geeft-groen-licht-voor-nieuwe-gevangenis-haren

copyright foto: Cafasso