Dorpskernvernieuwing Niel feestelijk geopend

Dorpskernvernieuwing Niel feestelijk geopend

di, 23/09/2014

In 2009 kreeg Antea Group de opdracht om een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor het centrumgebied van de gemeente Niel. Hierbij werden alle aspecten zoals openbaar groen, verblijfskwaliteit, mobiliteit, toegankelijkheid van het openbare domein, straatmeubilair, materialisatie, toeristische en economische functies in kaart gebracht. Dit plan vormde de leidraad voor de uiteindelijke realisatie van de dorpskernhernieuwing. Met de heraanleg moest de dialoog tussen openbaar domein, cultuurhistorische erfgoedwaarden en de gebouwde omgeving opnieuw worden gedefinieerd, in nauwe samenspraak met de bevolking.

Vertrekkend vanuit de bestaande kwaliteiten van de Nielse dorpskern en een historische toets werd een visie gevormd op de dorpskernvernieuwing. De intensieve dialoog met de bevolking betekende een enorme meerwaarde voor het ontwerpproces. Het resulteerde in een gedragen plan voor de toekomst, dat de bijzondere aanwezige kwaliteiten van de dorpskern een podium biedt. Bovendien maakt de dorpskern deel uit van een beschermd dorpsgezicht dat met de heraanleg gerespecteerd en verduurzaamd werd.

In combinatie met de geplande rioleringswerken zag het gemeentebestuur zijn kans om de dorpskernvernieuwing effectief te realiseren. In 2011 werd het startschot gegeven voor de realisatiefase met de heraanleg van Sint Hubertusplein (fase1, ingehuldigd in september 2012). Aansluitend werd het plein tussen kerk en gemeentehuis aangepakt en ook de delen van de Ridder Berthoutlaan, Kerkstraat en Dorpsstraat horende tot het centrumgebied.

Op 30 augustus 2014 werd de vernieuwde dorpskern feestelijk ingehuldigd.