milieufiche2019

De VLAREM-trein 2017 is aangekomen

ma, 30/09/2019

Dit ‘Besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2019 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw’ telt 307 artikels en 7 bijlagen. In de VLAREM-treinen worden de sectorale
voorwaarden voor de ingedeelde inrichtingen afgestemd op de meest recente Europese richtlijnen en verordeningen, BBT-studies en codes van goede praktijk. Behalve VLAREM II en III zijn in dit besluit ook wijzigingen aan het VLAREL, het Stooktoestellenbesluit, het Milieuhandhavingsbesluit en het Besluit steunregelingen gemeenschappelijk landbouwbeleid opgenomen. In de milieufiche die u onderaan kan downloaden (pdf), wordt kort ingegaan op de voornaamste wijzigingen van Vlarem II en zijn bijlagen. Wijzigingen die te maken hebben met landbouw, bespreken we niet. Het besluit treedt in werking op 1 oktober 2019.

Downloads: