De Vlaamse Waterweg en Havenbedrijf Antwerpen plannen nieuw wachtdok binnenvaart

De Vlaamse Waterweg en Havenbedrijf Antwerpen plannen nieuw wachtdok binnenvaart

di, 26/05/2020

Om het vrachtverkeer per binnenschip van en naar de Antwerpse haven te bevorderen, willen De Vlaamse Waterweg en Port of Antwerp samen een nieuw wachtdok bouwen voor binnenschepen. Het wachtdok moet vooral voorzien in wachtplaatsen (met walstroom) voor de tankvaart, in mindere mate voor droge lading en containervaart. Aan de oostzijde van het wachtdok wordt ook een paaiplaats voor vissen voorzien.
 
Om de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen, worden er eerst een aantal stappen van de milieueffectenprocedure doorlopen. Antea Group maakte hiervoor in opdracht van De Vlaamse Waterweg een aanmelding / ontwerp-MER en verzoek tot scopingadvies op.

Afbeelding: Google ©2020 Aerodata International Surveys,CNES / Airbus,Maxar Technologies, kaartgegevens ©2020