moneos

De tinnen verjaardag van het MONEOS-jaarboek

ma, 24/09/2018

In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 besloten Vlaanderen en Nederland hun monitoringsactiviteiten in het Schelde-estuarium af te stemmen en te optimaliseren. Dit resulteerde in het MONEOS-programma (MONitoring Effecten OntwikkelingsSchets 2010).

Vanuit het Waterbouwkundig Laboratorium (WL), dat verantwoordelijk is voor het meten van het merendeel van abiotische parameters in het Vlaamse deel van het estuarium, werd in 2008 het initiatief genomen om de monitoringsresultaten jaarlijks te rapporteren in het zogeheten “MONEOS-jaarboek”. Dit jaar zal het 10e jaarboek gepubliceerd worden en naar aanleiding hiervan organiseert het WL op donderdag 25 oktober de studiedag "de tinnen verjaardag van het MONEOS-jaarboek".

Antea Group is sinds 2012 nauw betrokken bij de verwerking van de data en de opmaak van het MONEOS-jaarboek.

Link met de VN’s Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Dit project draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 6,14 en 15 (SDG’s) van de VN.