energieaudit grote bedrijven

De energieaudit grote onderneming

ma, 23/10/2017

De Europese richtlijn 2012/7/EU betreffende energieefficiëntie vereist dat alle grote ondernemingen minimaal om de vier jaar een energie-audit uitvoeren.
Deze verplichting werd omgezet in de Vlaamse wetgeving d.m.v. Vlarem II, in de Brusselse wetgeving d.m.v. het besluit van 8 december 2016 betreffende de energieaudit van de  grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning en in de Waalse wetgeving d.m.v. het decreet van 26 mei 2016 en het besluit van 8 september 2016 van de Waalse regering tot invoering van een verplichting tot uitvoering van energie-audits.Lees meer hierover in onze milieufiche.

Downloads: