kontich kl

Creatieve manier van hemelwatergebruik in Kontich

di, 10/05/2016

Een speelplein en groenpark in het centrum van de gemeente Kontich krijgen als waterplein een belangrijke waterbergende betekenis. Het project toont dat hemelwater op een toepasbare manier in de buitenruimte kan worden opgevangen, vastgehouden en afgevoerd. Tegelijkertijd worden hierbij de ecologische aspecten en biodiversiteit versterkt en verankerd in het stedelijk weefsel van een centrumbuurt.

Het is het eerste hemelwaterplantsoen in het centrum van de gemeente. De speelfuncties worden gecombineerd met de waterbergende functies. Het plantsoen creëert zowel bij jongeren als ouderen de bewustwording van hoe om te gaan met overtollig regenwater. Het is voorbeeld van hoe op een economisch optimale manier natuur, waterbeheer, openbaar groen en ontspanning samen de wateroverlast in de gemeente zullen beheersen. Het waterplein introduceert hiermee een nieuw stadslandschap met meervoudige gebruiksmogelijkheden.

Het project werd op 22 maart jl. uitgebreid voorgesteld aan het grote publiek tijdens de jaarlijkse Vlariodag.