milieufiche

Codextrein, Diversebepalingenbesluit en Vlarem II-voorwaarden lucht

vr, 03/08/2018

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wordt door de Codextrein op 94 verschillende plaatsen gewijzigd of aangevuld. Tevens worden een aantal aanpassingen aan het omgevingsvergunningsdecreet en andere decreten doorgevoerd. De Codextrein telt 242 artikelen. Op vrijdag 8 december 2017 werd hij bekrachtigd, op 20 december 2017 gepubliceerd. Hij ging gefaseerd van kracht vanaf 30 december 2017. In onze milieufiche (pdf)  lichten we de veranderingen voor milieu toe.
 

Downloads: