Bouw van de hoogste nautische radartoren in Europa

Bouw van de hoogste nautische radartoren in Europa

ma, 12/05/2014

Op 27 mei 2014 wordt het startsein gegeven voor de bouw van een nieuwe Scheldradartoren op Neeltje Jans, als onderdeel van de Vlaamse-Nederlandse Schelderadarketen. Met behulp van deze markante 115 meter hoge toren zorgen Rijkswaterstaat en het Vlaamse agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor een nog veiliger en vlotter scheepvaartverkeer van en naar de havens. Het wordt de hoogste nautische radartoren in Europa met één van de beste civiele radarantennes ter wereld.

Waarom is deze toren nodig?

Zo’n 40 kilometer van de Zeeuwse kust ligt het belangrijke ankergebied “de Steenbank". Schepen wachten hier tot ze beloodst worden en toestemming krijgen de Westerschelde op te varen. Het gebied is momenteel wel zichtbaar voor de verkeersleiders op het Schelde Coördinatie Centrum, maar de beelden voldoen niet aan de hoge eisen. Daarnaast is het moeilijk om kleinere schepen in beeld te krijgen. Door de geavanceerde antenne op de nieuwe radartoren verbetert het zicht aanzienlijk. Hiermee wordt de veiligheid en de doorstroming van de scheepvaart van en naar de havens aan de (Wester-)Schelde verbeterd.

Antea Group stond aan de wieg van dit project. In 2007 werd via een openbare aanbesteding het project “studie uitbreiding Noord Schelderadarketen” toegewezen aan Antea Group. Het doel van deze studie was het in kaart brengen van potentiële locaties om het radardekkingsgebied in het noordelijk aanloopgebied naar de Westerschelde uit te breiden en te optimaliseren. Één van deze locaties was Neeltje Jans. Na het afronden van deze studie werd in opdracht van Beheer- en Exploitartieteam Schelderadar een haalbaarheidsstudie voor de locatie Neeltje Jans uitgevoerd. Hierna volgde de opmaak van de design en construct (D&C) contracten. De uitvoering van het project werd in september 2013 toegewezen. Momenteel evalueert Antea Group, in opdracht van Rijkswaterstaat, het ontwerp opgemaakt door de aannemer.