bofas_antea_group.jpg

BOFAS stelt Antea Group aan als erkende bodemsaneringsdeskundige

di, 28/01/2020

BOFAS staat voor “bodemsaneringsfonds voor tankstations” en is een initiatief van de brandstoffensector en de overheid. Het is een door de overheid erkend fonds dat financieel en/of operationeel tussenkomt bij de bodemsanering van tankstations. Het fonds is actief in heel België. BOFAS heeft als opdracht de historische bodemverontreiniging door tankstations in België aan te pakken en de terreinen te zuiveren.

De komende jaren zal BOFAS meer dan 450 locaties laten onderzoeken en saneren. Antea Group is door BOFAS aangesteld als erkende bodemsaneringsdeskundige voor het uitvoeren van bodemonderzoeken én het opvolgen van saneringen. Het betreft locaties die momenteel onderbenut zijn, vaak gelegen in dorps- of stadskernen of invalswegen. Na sanering kunnen deze locaties opnieuw aangewend en ontwikkeld worden.

Antea Group staat in voor:

  • het in kaart brengen van verontreinigingen in beschrijvende bodemonderzoeken;
  • het ontwerp van de saneringen;
  • het verkrijgen van de nodige vergunningen door middel van de opmaak van bodemsaneringsprojecten;
  • de opvolging van de saneringen in uitvoeringsfase.

Antea Group zal BOFAS adviseren bij het efficiënt uitvoeren van deze saneringen en draagt zo bij aan de leefbaarheid van steden en hun omgeving.