Bestaande LPG-stations : geen tijd te verliezen!

Bestaande LPG-stations : geen tijd te verliezen!

wo, 11/04/2018

Voldoet uw LPG-station nog niet aan:

  • de standaardcriteria (Vlarem II - bijlage 5.16.6.1);
  • de minimale technische eisen (Vlarem II – bijlage  5.16.6.2);
  • de risicoafstanden (Vlarem II – bijlage 5.16.6.3)?

Dan heeft u geen tijd te verliezen, want de deadline van 1 januari 2019 voor bestaande LPG-stations om hieraan te voldoen nadert snel.
Nieuwe LPG-stations moesten deze regelgeving bij publicatie van de Vlarem-trein 2013 onmiddellijk naleven.

De voorbije maanden heeft Antea Group deze eisen voor diverse LPG-stations geverifieerd.  De ervaring leert dat in de meeste stations technische aanpassingen aan de LPG-installaties noodzakelijk zijn. Overleg met uw LPG-leverancier en de firma die instaat voor het onderhoud van uw LPG-installaties kunnen meer duidelijkheid verschaffen. Antea Group kan u hierbij ondersteunen en begeleiden.

Vergeet niet om bij een omgevingsvergunningsaanvraag voor een LPG-station (zie Addendum R16.4) de nodige documenten die dit alles staven aan te leveren.
Dit geldt ook voor:

  • de periodiek geteste terugslagklep in de vulleiding (procedure en resultaten laatste jaar);
  • een berekening van het groepsrisico uitgevoerd door een VR-deskundige.

Voor meer informatie zie ook onze Milieufiche: VLAREM-trein 2013 – LPG installaties