beleidsinstrumenten

Beleidsinstrumenten voor het verminderen van het ruimtebeslag in de open ruimte

ma, 23/01/2017

Tegen 2040 moet de inname van open ruimte in Vlaanderen volledig worden gestopt. Het is een van de doelstellingen van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, in de volksmond beter gekend als de ‘betonstop’. Ruimte Vlaanderen heeft in dit kader de opdracht “Uitwerken van beleidsinstrumenten voor het verminderen van het ruimtebeslag in de open ruimte” toegewezen aan de THV Antea-VITO.

De opdracht omvat het uitwerken van een beleidstraject en concrete beleidsinstrumenten voor drie specifieke beleidsdoelstellingen:
1. geen netto stijging in bebouwings- en verhardingsgraad;
2. ontwikkelen van innovatie in de agrarische bouwcultuur, gericht op zorgvuldig ruimtegebruik en omkeerbaar agrarisch bouwen;
3. terugdringen van niet-agrarische ontwikkelingen vanuit voormalige landbouwbedrijfsgebouwen in de open ruimte.