Waterbouwkundig labo

Beheer sedimentologisch laboratorium

Waterbouwkundig Laboratorium

di, 25/07/2017

De komende 2 jaar staat Antea Group, i.s.m. Creatleen Consultancy, in voor het beheer van het sedimentologisch labo van het Waterbouwkundig Laboratorium (WL). Dit expertisecentrum biedt ondersteuning aan het lange termijnbeleid van de Vlaamse Regering inzake de baggerwerken, integraal waterbeleid, veiligheid tegen overstromingen en watertekorten. Daarnaast vergroot het WL de inzichten over de impact van natuurlijke evoluties en menselijke ingrepen op de watersystemen.

Binnen het WL zorgt het Hydrologisch InformatieCentrum (HIC) voor de operationele dienstverlening van meten en voorspellen langs de bevaarbare waterlopen. Het HIC-informatiesysteem van het WL bevat gegevens van alle meetstations voor waterstanden en waterbeweging in getijdengebieden (kust en Schelde) en van de binnenwateren. Op deze afdeling worden ook sedimentologische, fysische parameters en neerslagdata verzameld. Op verschillende meetposten heeft het HIC meetsondes die zorgen voor een continue stroom aan parameters zoals turbiditeit, opgeloste zuurstof, pH, conductiviteit, etc. Naast deze gegevens, worden er op vaste posten én tijdens vaste vaarten een groot deel waterstalen genomen. Deze stalen worden door het sedimentologisch labo van het WL geanalyseerd op parameters zoals korrelgrootte, reologie, conductiviteit, organisch stofgehalte, sediment- en chlorideconcentratie.

Binnen deze opdracht staat Antea Group o.a. in voor:

  • Planning van personeel en analyses;
  • Beheer en verwerking van de analysedata;
  • Opvolging van de kwaliteit en kwaliteitsprocedures;
  • Beheer van het meetinstrumentarium;
  • Uitvoeren van staalanalyses;
  • Aanleveren van de analyseresultaten aan de HIC-databank WISKI;
  • Ondersteuning van de onderzoekers.