nieuwe regels grondverzet

Artikel in Recyclepro: Nieuwe regels voor grondverzet

vr, 24/05/2019

RecyclePro is een onafhankelijk vaktijdschrift dat vier keer per jaar dieper ingaat op sloopwerken, recycling, afvalverwerking, asbestverwijdering, bodemonderzoek en – sanering, machines, mobiel breken en uitrustingsstukken.

In het tijdschrift Recyclepro bespreekt Antea Group de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe regeling rond grondverzet.

"Met de aanpassingen wil men nu verdere stappen zetten om achterpoortjes in de praktijk te sluiten, zodat er een versterkte handhaving ontstaat op het terrein. Daarnaast wil men een gelijk speelveld voor alle bodemmaterialen creëren dat garant staat voor een verhoogde traceerbaarheid en een betere kwaliteitsborging.", Kristel Lauryssen Antea Group

Enkele wijzigingen:

  • Het technisch verslag dat door een bodemsaneringsdeskundige opgemaakt wordt, spreekt zich voortaan uit over alle uit te graven, te baggeren of te ruimen materialen.
  • Er geldt nu een meldingsplicht voor wie grondstromen wil afvoeren, ongeacht of ze nu voor hergebruik zijn bedoeld of niet, ongeacht het volume.
  • De nieuwe verzetregels geven een leidraad om met asbest om te gaan.

Lees volledig artikel: https://www.recyclepro.be/magazine/nr-02-2019/