plan MER

Antea Group stond in voor de studie om de opmaak van plan-m.e.r.-screenings te vergemakkelijken

do, 23/04/2020

Team Mer liet een studie uitvoeren door Antea Group om de opmaak van plan-m.e.r.-screenings te vergemakkelijken. Het eindresultaat van de studie kan gebruikt worden als sjabloon of hulpmiddel om inzicht te krijgen in de milieueffecten die kunnen optreden ten gevolge van een plan, en de aanzienlijkheid ervan. Het al dan niet aanzienlijk zijn van een effect is afhankelijk van de aard ervan en van de aard, de omvang en de ligging van het voorgenomen plan. Voor alle milieudisciplines die in een plan-m.e.r.-screening aan bod komen, worden handvaten aangereikt om de effecten te bespreken.

Het document kan gebruikt worden als screeningsnota voor een aanvraag van een planologisch attest of voor andere plannen waarvoor de screeningsprocedure volgens het DABM gevolgd wordt. De inhoud ervan is ook bruikbaar voor RUP’s die de geïntegreerde procedure volgen en waarvan aangetoond wordt dat ze geen aanzienlijke effecten veroorzaken. De inhoud van het document kan dan opgenomen worden in de startnota.
 
U vindt het rapport op omgeving.vlaanderen.be/richtlijnenboeken-en-handleidingen