grondwater

Antea Group pioniert in de toepassing van veelbelovende en innovatieve grondwatertechnologie

ma, 11/12/2017

Complexe bodemverontreiniging gaat vaak gepaard met een lang en duur saneringsproces. Oorzaak is de onzekerheid over wat er echt onder de grond beweegt. Traditionele metingen maken enkel een ‘snapshot’ van de verontreiniging in de bodem: met welke stof en in welke mate is een bepaalde plek vervuild? De iFlux technologie meet over een langere periode de verontreinigingsflux waardoor bij het uitvoeren van risico-analyses en het uitwerken van saneringsconcepten tijdsgemiddelde concentraties in rekening kunnen worden gebracht. De technologie werd in Kopenhagen bekroond met de NICOLE Innovation Award 2017, voor de meest belovende en meest innovatieve technologie in het domein van bodembeheer. 

Op 6 december 2017 organiseerde iFLUX een opendeurdag op het Wetenschapspark van de Universiteit Antwerpen in Niel. In de namiddag stelde iFLUX de technologie en het team voor. Antea Group was uitgenodigd om zijn ervaring met de nieuwe technologie te delen.