go4

Antea Group pioniert binnen circulaire economie

H2O-Barrier en iFLUX gelanceerd tijdens Go4Circle event

do, 28/06/2018

Go4Circle vzw is de bedrijfsfederatie voor bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking. Ze vertegenwoordigt 220 bedrijven die ondernemingen in tal van sectoren helpen om hun productieprocessen fundamenteel te veranderen en de overstap naar een circulaire economie te maken. Tijdens de Algemene Vergadering van Go4Circle vzw, op donderdag 21 juni, werd een markt georganiseerd waar partners hun producten en diensten voorstelden. Als Go4Circle vzw partner participeerde Antea Group aan deze markt. Collega Kurt Bouckenooghe maakte van de gelegenheid gebruik om twee unieke producten te demonstreren: de H2O-Barrier en de iFLUX.

H2O-Barrier

Plastic Soup is een probleem dat inmiddels wordt onderkend maar waarvoor weinig effectieve maatregelen zijn getroffen. Om het probleem aan te pakken heeft Antea Nederland een systeem ontworpen dat het vuil uit het water filtert: H2O-Barrier. Door middel van een actief bellenscherm houdt het systeem het in het water aanwezige drijvend en zwevend afval tegen door gebruik te maken van lucht- en waterkracht. Het vuil wordt naar een centrale verzamelplek aan de oever of bij een drijvend element zoals een steiger of ponton geleid. Op deze verzamelplek wordt het vuil uit het water verwijderd door een zuiveringsinstrument. Op dit moment is het systeem in een beheerste omgeving getest en worden de werking en de technische details verder uitgewerkt.

Klik hier voor meer informatie.

iFLUX

iFLUX, de nieuwste spin-off van UAntwerpen en VITO, ontwikkelde een innovatieve grondwatermonitor om de verspreiding van bodemverontreiniging nauwkeurig en efficiënt in kaart brengen. Complexe bodemverontreiniging gaat vaak gepaard met een lang en duur saneringsproces. Oorzaak is de onzekerheid over wat er echt onder de grond beweegt. Traditionele metingen maken enkel een ‘snapshot’ van de verontreiniging in de bodem: met welke stof en in welke hoeveelheid is een bepaalde plek vervuild? iFLUX pakt het op een innovatieve manier aan en kijkt gedurende een langere periode naar de verspreiding van de vervuiling via het grondwater richting onze drinkwaterbekkens of woonzones. Zo ontstaat er een veel preciezer beeld van de verontreiniging en het risico, en kan de sanering efficiënter en sneller gebeuren. Als bodemdeskundige voert Antea Group regelmatig testen uit met de iFLUX.  

  

De meer dan 140 bezoekers toonden veel interesse in deze duurzame toepassingen. Antea Group hecht veel waarde aan het leveren van een toegevoegde waarde binnen de circulaire economie. We zien het als onze taak om maatschappelijk verantwoorde projecten af te leveren.