UNDP Papua New Guinea

Antea Group in Papua New Guinea

Business Unit Water onderzoekt een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor overstromingen

do, 05/02/2015

United Nations Development Programme (UNDP) werkt in meer dan 170 landen en gebieden. UNDP richt zich op het uitroeien van armoede én de vermindering van de ongelijkheid en uitsluiting. UNDP ondersteunt landen in het ontwikkelen van beleid, leiderschapsvaardigheden, capaciteiten, institutionele capaciteit en het uitbreiden van veerkracht. Papua New Guinea (PNG), één van de minst onderzochte landen ter wereld, is de thuishaven van ongeveer 8 miljoen mensen. 80 procent van de bevolking woont in buitenstedelijke centra. PNG is kwetsbaar voor overstromingen, zowel binnenwateren als kustwateren. Ten gevolge van de klimaatverandering leed het land in 2008 aan een ernstige kustoverstroming. Maar liefst 75.000 mensen werden verdreven uit 8 verschillende provincies. Voor de noordkust en de eilanden vormen overstromingen vanuit zee het belangrijkste gevaar, met name voor de kustbevolking en de belangrijke economische centra. In het achterland vormen de overstromingen van de binnenwateren de grootste bedreiging. Deze kunnen aanzienlijke schade aanrichten. Het gebrek aan waterbeleid vergroot de kwetsbaarheid van deze grotendeels agrarische gemeenschappen.

Het UNDP heeft Antea Group en partner Hydroc GmbH benoemd voor de analyse van een operationeel waarschuwingssysteem voor potentiële overstromingen vanuit de kust en binnenwateren. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden in vijf provincies, zijnde East Sepik, Madang, Morobe, Noord en New Ireland Province. Het doel van deze opdracht is de beoordeling van de huidige systemen en de wijze van (nood)communicatie. Via een reeks van veldmissies wordt er informatie vanuit verschillende bronnen verzameld. Deze vormen de basis voor het in kaart brengen van aanbevelingen voor verbetering en/of nieuwe systemen, die vervolgens aan de nationale stakeholders gepresenteerd worden.

Meer informatie:
http://reliefweb.int/report/papua-new-guinea/undp-work-government-papua-new-guinea-establish-early-warning-system-fight

http://www.pg.undp.org/content/papua_new_guinea/en/home/presscenter/pressreleases/2015/04/23/undp-to-work-with-the-government-of-papua-new-guinea-to-establish-early-warning-system-to-fight-floods-/