waterlink

Antea Group gidst Water-link bij realisatie van drinkwaterverbinding tussen Linker- en Rechteroever

do, 12/03/2020

Water-link heeft als missie om mensen en bedrijven te allen tijde te laten beschikken over de juiste hoeveelheid kwaliteitsvol drinkwater. Dat bewerkstelligen ze door veilige en doordachte aan- en afvoerinfrastructuren.

Door de uitbreiding van de havenactiviteiten in Antwerpen zijn er hogere afnames van drinkwater vanuit de linker Scheldeoever. Hierdoor is een extra verbinding tussen Linker- en Rechteroever noodzakelijk. Deze belangrijke doorverbinding dient voor 1 juli 2022 operationeel te zijn.

De bestaande drinkwaternetten op beide oevers zullen onder meer parallel met de Waaslandtunnel met elkaar doorverbonden worden. Dit gebeurt door middel van een horizontaal gestuurde boring onder de Schelde (lengte ca 785 m). Gezien de minimale vereiste diepteligging onder de Scheldebodem zal de boring in de overgeconsolideerde Boomse klei moeten uitgevoerd worden. Daarnaast zullen specifieke studies moeten aantonen dat de integriteit van de Waaslandtunnel en de aanwezige constructies van de Vlaamse Waterweg (kaaimuren /dijklichamen) door de boring niet in het gedrang komen. Het volledige studiepakket moet binnen de 6 maanden gerealiseerd zijn. Op die manier kan de omgevingsvergunningsaanvraag tijdig in het Omgevingsloket opgeladen worden.

Water-link heeft besloten dit studiepakket aan Antea Group te gunnen. Onze aangetoonde gebiedskennis en expertise, met betrekking tot de uitvoering van horizontale gestuurde boringen én onze specifieke kennis met het boren doorheen de Boomse klei, gaven hierbij de doorslag.