seine_schelde.jpg

Antea Group gidst De Vlaamse Waterweg nv bij de ‘modal shift’

di, 30/07/2019

Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg maken.

Het optimaal benutten van verschillende vervoersmogelijkheden, noemt men de 'modal shift'. Elk binnenschip haalt zo’n 220 vrachtwagens uit de file. Inzetten op een multimodaal transportsysteem zorgt er dus voor dat meer goederen op een duurzame en economisch verantwoorde manier vervoerd worden. De Vlaamse Waterweg nv zet, met steun van de Europese Unie, in op een sterkere infrastructuur van de binnenscheepvaart. Het project Seine Schelde Vlaanderen is het grootste infrastructuurproject voor binnenvaart in Europa. De Vlaamse Waterweg nv heeft aan het consortium THV Arcadis-Sweco-Antea Group de opdracht gegund voor de technische, administratieve en  juridische assistentie en de ondersteuning van het projectmanagement en financieel beheer.

Met Seine Schelde Vlaanderen investeert De Vlaamse Waterweg nv in maar liefst 7 waterwegen. Deze waterwegen vormen een netwerk dat de Benelux verbindt met de kust, onze noorderburen en zuiderburen. Zo worden het Seine- en Scheldebekken beter met elkaar verbonden. Op tientallen locaties doet De Vlaamse Waterweg nv meer dan 70 aanpassingen voor zowel de binnenvaart, rivierherstel, recreatie en stadsvernieuwing.

Antea Group helpt en gidst De Vlaamse Waterweg nv bij dit ondersteuningsproject Seine Schelde Vlaanderen. Wil jij hieraan mee werken? Bekijk dan hier hoe we onze ploeg willen uitbouwen met tal van ervaren en minder ervaren projectmedewerkers.

Foto: De Vlaamse Waterweg nv