VZW vrienden mbala

Antea Group engageert zich voor waterproject in Kinshasa

Project Mbala-Mbala voor Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling

wo, 03/07/2019

Mbala-Mbala is de naam van een project in de gemeente Ngaliema, genoemd naar het laatste stuk bos dat nog rest in Kinshasa. Dit project begon in 2015 met enkele bewoners in de wijk Bumba die met vereende krachten de strijd aangingen tegen de enorme erosieproblemen. Sinds enkele jaren verrichtten sympathisanten inspanningen om de inwoners in de wijk hulp te bieden. Begin 2018 werd de VZW Vrienden van Mbala-Mbala opgericht. De vereniging wil een brug slaan tussen de inwoners van de wijk Bumba en familie, vrienden en vele sympathisanten in België en vele andere landen.

De wijk Bumba – met 60.500 inwoners - is één van de wijken die op een ongeplande wijze is ontstaan op een heuvel van de gemeente Ngaliema (DRC, Kinshasa) in de vroege jaren ‘70. De wijk wordt niet bediend door het publieke drinkwaternet. Het aantal bewoners met toegang tot drinkwater wordt geschat op minder dan 30%. Een van de belangrijkste bedreigingen in de wijk is de toenemende erosieproblematiek. Verschillende mega-ravijnen scheiden de wijk van de rest van de gemeente en bemoeilijken zo de toegang tot nutsvoorzieningen. Dit project heeft tot doel de levenskwaliteit in de wijk Bumba te verbeteren. Antea Group steunt het project financieel en geeft advies.

Doelstellingen van het project

  1. Het verbeteren van de toegang tot drinkwater en sanitatie door het bouwen van een boorput met verdeelpunt en een sanitaire blok.
  2. Het verbeteren van regenwaterbeheer in de wijk, ravijnherstel en anti-erosiemaatregelen.
  3. Sensibilisering en capaciteitsopbouw voor betere hygiëne en een beter (regen)waterbeheer in de wijk volgens de principes van integraal waterbeheer, en klimaatadaptatie.

Acties die tot resultaten leiden

Om deze resultaten te bereiken, zal er een put geboord worden, voorzien van een pomp, reservoirs en publieke verdeelpunten. Er zullen waterbeheersmaatregelen worden gebouwd om verdere erosie tegen te gaan. Er worden sanitaire voorzieningen gebouwd en er wordt gesensibiliseerd voor een betere hygiëne in de wijk. De lokale partners worden getraind in het kader van deze acties voor het beheer van de infrastructuur.

Verschillende partners werken aanvullend

In dit project wordt de complementariteit van de partners maximaal uitgespeeld. Mbala Mbala vzw geniet een bijzondere terreinkennis, staat in voor de projectcoördinatie en de versterking van de lokale partners. Ingenieurs Zonder Grenzen brengt voornamelijk technische expertise rond water in. Join For Water zal zich richten op de sociale organisatie en beheersystemen van de waterinfrastructuur, en advies bij het sensibiliseringsprogramma. Antea Group heeft een gedegen kennis in integraal waterbeheer, stedelijk waterbeheer, zachte waterbouw en zal vanuit deze expertise ondersteuning bieden.

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO)  geeft met concrete projecten op het terrein uitvoering aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, in het bijzonder aan SDG 6 inzake water en sanitatie. Project Mbala-Mbala werd in juni ingediend. Aangezien de indiener van een project 30% van de totale projectkosten op zich neemt, organiseert VZW De Vrienden van Mbala-Mbala vanaf 1 september 2019 diverse fundraisingactiviteiten.

Voor meer informatie: www.mbala-mbala.org