shutterstock_41667907.jpg

Antea Group en Tractebel bundelen krachten voor plan-MER i.k.v. herinrichting Brusselse Ring

di, 25/09/2018

De studiebureaus Antea Group en Tractebel hebben van de Vlaamse overheid de opdracht gegund gekregen voor de opmaak van het plan-MER in kader van het geïntegreerd planvormingsproces voor het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0)- deel Noord’. Deze herinrichting betreft het noordelijke deel van de Ring, tussen de knooppunten Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe.

De twee bureaus leveren samen een team van erkende MER-deskundigen voor het opstellen van de milieubeoordeling. In deze beoordeling worden de mogelijke gevolgen van het planprogramma voor de herinrichting van het noordelijke deel van de Ring op mens en milieu onderzocht. Volgende milieudisciplines worden bestudeerd: mens-mobiliteit, mens-ruimtelijke aspecten, mens-gezondheid, geluid en trillingen, lucht, bodem, grond- en oppervlaktewater, biodiversiteit, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en klimaat.

De milieubeoordeling maakt deel uit van het geïntegreerd planningsproces. Voor meer informatie: www.werkenaandering.be

Link met de VN’s Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Dit project draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 9 en 11 (SDG’s) van de VN.