Flux50

Antea Group drijvende kracht achter Flux50 project

di, 06/02/2018

Flux50 is een organisatie die Vlaanderen internationaal op de kaart zet als Smart Energie Regio. Flux50 faciliteert hiervoor sectoroverstijgende samenwerking tussen energie, IT en bouw. Dit alles met als doelstelling om commerciële doorbraken te realiseren bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Antea Group is sinds eind 2017 validation partner van Flux50.

Flux50 deelt haar werking op in 5 innovatorzones:

  • Energy Harbors
  • Microgrids
  • Multi-energy Solutions
  • Energy Cloud Platforms
  • Intelligent Renovations

In de innovatorzone Multi-energy Solutions is Antea Group de drijvende kracht achter de 5 maanden durende haalbaarheidsstudie ‘Enhancing Multi-Energy Distribution in large Retail Development’. De insteek van de studie is het ontwikkelen van een methodiek om te bepalen op welke manier een retailontwikkeling deel kan uitmaken van een groter multi-energy netwerk bestaande uit meerdere clusters met hun eigen energievraag en productiesysteem. Er wordt gestreefd naar een reductie van de Total Cost of Ownership en naar generalisatie en schaalbaarheid om de resultaten van het onderzoek ook in te zetten op wijk en stadsniveau.

Bekijk de Flux50 website voor meer informatie.