2019_logovcdo_laureaat_002.jpg

Antea Group behaalt Voka Charter Duurzaam Ondernemen 2018

ma, 24/06/2019

In 2018 heeft Antea Group voor het tweede jaar deelgenomen aan het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Dit charter biedt bedrijven de mogelijkheid om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven, via een op maat samengesteld actieplan.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN vormen het universeel kader van VCDO. Deze doelstellingen kaderen in afspraken die tegen 2030 gehaald moeten worden, ondersteund door 193 staats- en regeringsleiders.

Elke onderneming die het VCDO onderschrijft, verbindt er zich toe om:

  • Duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid;
  • Doelstellingen en concrete acties te formuleren passend binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN;
  • Te rapporteren over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie;
  • Extern te communiceren over de uitgevoerde acties;
  • Continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving.

Antea Group heeft het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) 2018 behaald! Dit wil zeggen dat onze organisatie over heel de lijn geslaagd is in het realiseren van de vooropgestelde actie. Een interne stuurgroep volgde dit actieplan nauwlettend op. Antea Group is, net zoals VOKA en de deelnemende bedrijven, ervan overtuigd dat ondernemingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de VN duurzaamheidsdoelstellingen.

Ook voor 2019 heeft Antea Group zich ingeschreven!