asbest in de bodem

Aanpassingen VLAREBO: Onderzoek naar asbest in de bodem

do, 21/02/2019

Vanaf april 2019 is de nieuwe Vlarebo van kracht met bijhorende aangepaste standaardprocedures, codes
van goede praktijk en compendium voor monstername en analyse . Het onderzoek naar asbest in de bodem is hierbij grondig gewijzigd waarbij gestreefd wordt naar een meer pragmatische aanpak in afstemming met het asbestafbouwbeleid dat streeft naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040.

Lees meer hierover in onze milieufiche (pdf).
 

Downloads: