Aanpassing lijst risicoactiviteiten voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aanpassing lijst risicoactiviteiten voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ma, 21/09/2015

Sinds 20 augustus 2015 is de lijst aangepast van risicoactiviteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Ze bevat enkel nog de activiteiten waarvoor de kans dat ze de bodem verontreinigen voldoende groot en realistisch is.

De aanpassing werd ingevoerd op basis van een grondige analyse van de industriële processen en de ervaring die Leefmilieu Brussel sedert 2004 heeft opgedaan.

Dit heeft geleid tot het schrappen van bepaalde rubrieken omdat ze niet voorkomen in Brussel en van bepaalde rubrieken en subrubrieken omdat het intrinsieke risico op bodemverontreiniging zeer laag is.

Voor de gevallen waarbij de kwalificatie als “risicoactiviteit” afhangt van het gevaar van de gebruikte en gestockeerde producten wordt de interpretatie bovendien makkelijker, aangezien het volstaat te refereren aan de risico-aanduidingen die verplicht op de verpakkingen aanwezig moeten zijn krachtens de CLP-verordening.

 

Indien  u hierover vragen heeft, kunt u altijd terecht bij onze afdeling Bodem. Wij voorzien u graag van advies.