water

Veerkrachtige kust en estuarium

De klimaatverandering manifesteert zich extra scherp in een kwetsbaar systeem als de kustregio of het Schelde-estuarium. Adaptatie aan de stijgende zeespiegel moet in balans gebracht worden met de leefbaarheid van badplaatsen en polderdorpen, de toeristische sector en een multifunctioneel gebruik van de open ruimte. Samen met u bouwen  we aan een veerkrachtige kust en estuarium, die ecosysteemdiensten vervullen voor onze hele maatschappij.

 

Enkele projecten

Waterbalans kustpolders

De Belgische kustvlakte wordt gekenmerkt door onder andere intensieve landbouw en sterk fluctuerend seizoenaal toerisme. Antea Group onderzocht in opdracht van de provincie West-Vlaanderen de waterbalans van de kustpolders. De studie biedt inzicht in uitdagingen op vlak van verdroging en verzilting, die zich in de kustregio steeds scherper stellen in de context van klimaatverandering.

Voor meer informatie: Tom D'Haeyer

                                                

Sigmaplan Durmevallei 2025

Antea Group ondersteunt de Vlaamse overheid in de realisatie van het Sigmaplan in de Durmevallei. Via procesmanagement en de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan en milieueffectenrapport leggen we de basis voor toekomstige omgevingsvergunnings-aanvragen voor 5 nieuwe overstromings- en natuurgebieden.

Voor meer informatie: Marten Dugernier