energielandschap

Slimme energielandschappen

De overgang van een energievoorziening gebaseerd op fossiele brandstoffen naar meer hernieuwbare energie heeft een enorme ruimtelijke impact. Wij zijn getriggerd door het debat over de optimale inzet van hernieuwbare energiebronnen tegen de laagste Total Cost of Ownership om onze klimaatdoelstelling te bereiken. Uiteraard rekening houdend met de ruimtelijke randvoorwaarden. Antea Group bouwt mee aan de slimme inpassing van energieproductie en -distributie, met bijzondere aandacht voor een evenwichtige connectiviteit tussen vraag en aanbod. De mogelijkheden van overslag en omslag van energie worden hierin meegenomen. Samen met u bouwen we aan slimme energielandschappen, en maken we de omslag naar een koolstofarme energievoorziening en houden de transitie betaalbaar voor iedereen.

 

Enkele projecten

Energieke sporen Denderland - BRV proeftuin

Antea Group onderzoekt in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen hoe binnen het strategisch project Denderland een omslag kan worden bereikt in het realiseren van de hernieuwbare energiedoelstellingen voor Denderland. Het project is aangeduid als BRV-proeftuin, met als doel goede praktijken voor elders in Vlaanderen aan te reiken.

Voor meer informatie: Marten Dugernier

                                                

Energiedelen E-HUB bedrijventerrein Zaubeek

Het bedrijventerrein Zaubeek  op het grondgebied van Zulte en Waregem is meer dan 200 hectaren groot. In opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen onderzoekt Antea Group de mogelijkheden om  energiedelen via een smart grid mogelijk te maken. Samen met onze technologische partner werken we een volledig technisch concept uit en bepalen we de juiste dimensionering van elke technologie. Samen met de CV Zaubeek zullen we dit bedrijventerrein omvormen tot een Renewable Energy Community. 

Voor meer informatie: Patrick Verdonck