infrastructure

Leefbare steden

Naarmate stad en platteland vagere begrippen worden, blijft leefbaarheid maatgevend voor de attractiviteit van onze woonomgeving. Verkeersleefbaarheid, omgevingskwaliteit en klimaatbestendigheid zijn in toenemende mate doorslaggevend om demografische ontwikkelingen op een duurzame wijze op te vangen. Het uitbouwen en herontwikkelen van leefbare steden vervult hierin een cruciale rol. Samen met u combineren we een hoger ruimtelijk rendement met een upgrade van onze leefomgeving.

 

Enkele projecten

Klimaatplan Antwerpen

Klimaatadaptatie is een gegeven dat in alle lagen van een stad terug te vinden is, en sterk gelinkt is aan zowel ruimtelijk beleid, groenbeleid als waterbeleid. Met de ondertekening van de Burgemeestersconvenant heeft de stad het engagement genomen om een stadsbrede strategie op te maken die anticipeert op de klimaatverandering. Binnen het Klimaatplan Antwerpen staat Antea Group samen met Overmorgen, Endeavour en Kode in voor de opmaak van het adaptatieluik.

Voor meer informatie: Marten Dugernier

                                                

City Gate II te Anderlecht

CityGate II – P’etite île is een stadsontwikkelingsproject waarin economische activiteiten, winkels, woningen, scholen en openbare ruimten worden verweven. Binnen een gezamenlijke overheidsopdracht werkt citydev.brussels hiervoor samen met de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). De ontwikkeling wordt ontworpen volgens de principes van de Duurzame Wijken scan van Leefmilieu Brussel.  Antea Group staat binnen de THV  in voor het mobiliteitsonderzoek en bodemonderzoek van de ontwikkeling.

Voor meer informatie: Beatrijs Lambié