Duurzaam groeiende havens

Duurzaam groeiende havens

Havens vertegenwoordigen een cruciale plek als vestigingsfactor en incubator voor onze economische groei. Tegelijk wordt in de havengebieden een belangrijk deel van onze carbon footprint gerealiseerd. Binnen havenclusters voltrekt zich nationaal en internationaal een duurzame transitie van fossiele naar hernieuwbare circulaire grondstoffen, waarbinnen de havenbedrijven, energiesector en de industrie belangrijke partners zijn. Onze ambitie is om samen met u te bouwen aan duurzaam groeiende havens, waar groei wordt gecombineerd met een duurzame transitie in energie en ruimte.

 

Enkele projecten

Kluizendok Gent

Antea Group staat in voor het infrastructuurontwerp en de milieueffectrapportage in het kader van de gefaseerde ontwikkeling van de Kluizendoksite te Gent. In opdracht van North Sea Port staan we in voor het ontwerp van de havengebonden bedrijventerreinen in het kader van de uitbreiding van de Gentse kanaalzone. Dit ontwerp wordt gekoppeld aan de ontwerpen van de aanpalende koppelingsgebieden Rieme Zuid en Doornzele Noord te Gent en Evergem. Deze gebieden omvatten groeninfrastructuur, natuurcompensatie en fiets- en wandelverbindingen in het kader van de uitbreiding van de Gentse kanaalzone.

Voor meer informatie: Peter Vermeersch

                                                

Recycle hub Haven van Antwerpen

Antea Group voert samen met VITO en Rebel Group in opdracht van het Havenbestuur van Antwerpen een economische verkenning uit naar de oprichting van een industriële recyclagecluster met overslagactiviteiten, om zo concrete stappen te zetten naar een meer circulaire haveneconomie.

Voor meer informatie: Alexander Maekelberg