scheepvaartbegeleiding en radar

Scheepvaartbegeleiding & radar

Meer dan 20 jaar bouwt onze groep specialisten aan een ruime technische expertise rond operationele scheepvaartbegeleiding. Hierbij wordt niet zozeer de scheepvaart op zich onderzocht, maar wordt vooral het optimaal gebruik van water en zijn omgeving als “dragend” medium bekeken. Met name de plaats die de scheepvaart binnen de wateromgeving inneemt, past binnen het vakgebied van onze waterexperts.

Antea Group wordt hierbij gesteund door externe nautische experts en talrijke internationale contacten. De economische positie van de binnenscheepvaart en de relatie tot het waterwegennetwerk, nautische randcondities bij de uitbouw van havenconfiguraties of de socio-economische evaluatie van een nieuwe zeesluis vormen slechts een illustratieve greep uit onze actuele studieprojecten.