modellering van waterkwaliteit

Modellering van waterkwaliteit

De waterkwaliteit in onze rivieren, estuaria en zee heeft het laatste decennium een lichte verbetering ondergaan. Toch blijkt het een onmogelijke opgave om de goede ecologische toestand, doelstelling van de Kaderrichtlijn Water, te halen. De overheid zal en moet verder investeren in onderzoek naar het in kaart brengen van verontreinigingsbronnen en het verminderen van zowel punt- als diffuse bronnen van vuilvracht.

Onze experten zijn sterk betrokken bij ontwikkeling en toepassing van modellen die toelaten deze complexe problematiek te onderzoeken, ondersteund door terreinmetingen. Zo is Antea Group er onder meer in geslaagd een waterkwaliteitsmodel te ontwikkelen dat in staat voor de simulatie van van de waterkwaliteit in een volledig bekken. Daarnaast brengt het model de scenario's tot reductie van de vuilvracht in kaart. Een succesvol project in opdracht van de overheid.