laagwater en droogte

Modellering van laagwater en droogte

De problematiek van droogte en watertekort is vaak een onderschat probleem dat, door klimaatverandering en stijging van het watergebruik, meer en meer aandacht zal krijgen. Bovendien is het een problematiek die de bevolking en vele sectoren zal treffen.

Antea Group ondersteunt de overheid via klimatologische en hydraulische modellen reeds pro-actief in het onderzoeken van de ernst van de problematiek in onze rivieren en het begroten van de schade naar elke sector. Door middel van waterbalansmodellen wordt gezocht naar oplossingen, zoals technisch, beslissingsmodellen en buffering. Op die manier wordt het beschikbare water in een stroomgebied billijk en onderbouwd verdeeld.