grondwaterstudie

Modellering van grondwaterstroming

Onze kennis over het modelleren van grondwaterprocessen kent diverse toepassingen. Ter illustratie geven we enkele voorbeelden:

  • Voorspellen van de abiotische omstandigheden in een natuurgebied.
  • In kaart brengen van de ernst van de grondwaterverontreiniging.
  • Ontwerpen van de meest geschikte saneringstechniek bij grondwaterverontreiniging.
  • Kwantitatief inzicht verkrijgen bij problemen van wateroverlast of tekort in stedelijke gebieden.
  • Opstarten van vergunningen voor het oppompen van grondwater voor drinkwaterproductie of proceswater.
  • Ondersteuning van diverse beleidsstudies op regionale schaal.

Uiteraard zijn er meer mogelijkheden. Uw vraag over grondwater krijgt bij ons steeds een antwoord op maat.