waterkwaliteit

Modellering oppervlaktewater en overstromingen

Modellering van oppervlaktewater analyseert de volledige bovengrondse hydrologische cyclus, van run off tot over land tot aan de waterbeweging langs de kust. Stromingsprocessen langs grachten, rivieren, estuaria of aan zee worden gesimuleerd met twee doelstellingen. Enerzijds een heldere analyse krijgen van de bestaande referentie en anderzijds een doorsteek maken naar een operationele oplossing. Hierbij wordt telkens ook kritisch aangegeven wat de mogelijkheden en beperking van deze numerieke berekeningen zijn.

Vanuit onze rijke ervaring en technische expertise wordt hierdoor de échte waarde van een numeriek hydrologisch, hydraulisch of hydrodynamisch model aangereikt. De computer overstijgt hierdoor zijn koele rekenwaarden en groeit uit tot een essentieel werkinstrument. Antea Group biedt hiermee een meerwaarde voor de opdrachtgever.