modellering water

Watermodellering

Het gebruik van numerieke modellering is een belangrijke peiler binnen onze dienstverlening. Verschillende rekentools leveren immers inzichten op maat in de problematiek van de waterkwantiteit en -kwaliteit van een studiegebied. Computersimulaties schetsen snel en  adequaat de impact en de werking van geplande ingrepen op een watersysteem. Naast een directe ondersteuning bij beslissing en beleid kunnen de resultaten ook handig gebruikt worden bij de visualisatie en beeldvorming van waterprojecten voor het grote publiek.