waterbouw rivier- en valleiherstel

Waterbouw, rivier- en valleiherstel

Stijging van de zeespiegel, toename van rivierafvoer, veranderende wet- en regelgeving op het gebied van milieu: de druk op onze ecosystemen, delta's en natuur neemt toe. Daarnaast wordt meer en meer ingezet op een Modal shift, verkeer over weg verschuiven naar water en spoor. De noodzaak voor vernieuwing en verbetering van natuur en waterbouw is groter dan ooit.

Antea Group biedt brede ondersteuning bij de realisatie van dijken, kadeconstructies, stuwen, gemalen en meerpalen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in de het volledige rivier- en valleiherstel zoals de aanleg van meanders, milieuvriendelijke oevers en vispassages.