Stedelijk waterbeheer

Stedelijk waterbeheer

De aandacht voor water in stedelijke gebieden neemt toe, zowel functioneel als recreatief. Water en ruimte, groen, bouw, energie, transport, … binnen steden speelt het aspect water steeds een rol. Doordacht stedelijk waterbeheer beschrijft niet alleen de juiste balans tussen middelen en doelstellingen. Het omvat een strategie om dit ook daadwerkelijk te bereiken, rekening houdende met wet- en regelgeving.

Via oppervlaktewatermodellering, grondwaterstudies, ontwerp van riolering of drinkwatervoorziening geven onze experts u een duidelijk zicht op haalbaarheid en randvoorwaarden van uw probleem. We zetten een strategie uit voor uw project, maar leveren ook concrete ondersteuning bijvoorbeeld bij ontwerp van een infiltratievoorziening, afkoppeling van regenwater, … Integraal waterbeheer in stedelijk gebied zetten we voor u om in een duurzaam project, technisch en economisch haalbaar in een moderne ecologische visie.