integraal waterbeheer

Integraal waterbeheer

Integraal waterbeheer staat voor het herstellen, behouden en duurzaam gebruiken van onze watersystemen zodat ook toekomstige generaties volop kunnen genieten van voldoende kwalitatief water.

Binnen Antea Group omvat integraal waterbeheer dan ook uiteenlopende en complexe disciplines. Hierbij kunt u denken aan hydrogeologie, hydro-ecologie, waterkwaliteit, socio-economische gevolgen van droogte en overstromingen. Tegelijk is de interactie met andere werkvelden van cruciaal belang bij de invulling van deze integrale waterbeheerprojecten. Het implementeren van Europese beleidsrichtlijnen vormen hierbij vandaag een duidelijke en inspirerende stroom van beleid-, beheer- en implementatievragen rond watersystemen. We zijn hier actief in onderzoeksprogramma's zoals EU en uitvoeringsprojecten, zowel in eigen land als wereldwijd.