waterbeheer

Waterbeheer

Duurzaam waterbeheer is vandaag een zeer complex en gebiedsgericht vraagstuk. Het vereist interactie en participatie, een grondige gebiedskennis en metingen alsook een up-to-date instrumentarium ter ondersteuning van het uitwerken van oplossingen. Dergelijke doelstelling kan alleen nagestreefd worden op basis van een multidisciplinaire aanpak én door een dynamisch team van specialisten.

Ons multidisciplinair studiebureau heeft de nodige ervaring in deze domeinen en een voldoend breed team om U te ondersteunen bij uw specifieke vraag in een kader van geïntegreerd waterbeheer.