veiligheidsstudies

Veiligheidsstudies

Het uitvoeren en reviewen van veiligheidsstudies is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen en eventueel te verhogen binnen bedrijven. Dergelijke studies dienen uitgevoerd te worden in de ontwerpfase en/of bij belangrijke wijzigingen van een proces of installatie.

Met onze veiligheidsstudies wordt inzichtelijk gemaakt wat de grootste risico’s van de bedrijfsactiviteiten zijn en welke maatregelen getroffen zijn. Wanneer in de ontwerpfase grote risico’s naar voren komen, dan kunnen deze doorgaans vrij eenvoudig én tegen beperkte kosten verkleind worden. Daarmee bespaart u extra kosten in een latere fase.