veiligheidsrapporten

Veiligheidsrapporten

Het ruimtelijk veiligheidsrapport brengt in kaart in welke mate een bestaand of gepland aandachtsgebied blootgesteld kan worden aan de risico's van zware ongevallen. Deze risico’s worden gerelateerd aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bestaande of geplande Seveso-inrichting in de buurt van dit aandachtsgebied. Het legt hierbij mogelijke problemen bloot, en kan eventueel aanbevelingen doen om deze te voorkomen of op te lossen.

Onze deskundigen hebben ruime ervaring met OVR, SWA-VR en RVR. Wij staan u graag bij met het opstellen van rapporten.