legal compliance audit

Veiligheid: Legal compliance audit

De veiligheidswetgeving in België is een complexe materie die de laatste jaren verschillende wijzigingen heeft ondergaan.

Antea Group voert een Legal complaince audit uit in functie van uw specifieke activiteiten. Op die manier brengen wij in kaart welke wetgeving van toepassing is. Daarnaast gaan wij ook na of aan de gekoppelde voorwaarden voldaan wordt. Op onze adviseurs kunt u beroep doen voor het opmaken van een register met de van toepassing zijnde wetgeving in het kader van hun milieu- en veiligheidsmanagementsysteem  (IS0 14000 / OHSAS 18001 / ISO 45001).